Wypożyczalnia bagażników rowerowych

Rzetelność przedstawianych danych

Rzetelność przedstawianych danych

Post by relatedRelated post

Rzetelność przedstawianych danych

 

Dane, które przedstawiamy na stronie internetowej nie powinny być wyssane z palca. Nie możemy też dopuścić do tego aby informacje, które prezentujemy w witrynie internetowej zostały tam zamieszone na skutek czyjejś pomyłki. Oczywistym chyba jest w jaki sposób może zakończyć się scenariusz, w którym osoba która przeczytała nieprawdziwe dane dzwoni do nas i w rozmowie telefoniczne uzyskuje całkiem inne informacje.

Wizerunek naszej firmy od razu traci na wartości, stajemy się firmą nierzetelną, niekompetentną oraz niegodną zaufania. Oprócz zachowania należytej ostrożności o poprawność publikowanej treści, musimy również zadbać o częstą aktualizację strony. Przy dzisiejszej dynamice rozwoju firm, istnieje ogromne ryzyko, że strona nie aktualizowana nawet przez okres tygodnia czy dwóch może okazać zawierać nieaktualne dane. Różnica pomiędzy nieaktualnymi a nieprawdziwymi danym jest praktycznie żadna. W związku z czym przez tego typu zaniechania osiągniemy podobny skutek jak przy prezentowaniu nieprawdziwych informacji – utratę wiarygodności i zaufania na rynku.

Niejednokrotnie strony dużych firm, korporacji posiadają system tak zwanych newsów z datami wpisu oraz bieżącymi informacjami. Warto każdą stronę firmową zaopatrzyć w taki system informacji i regularnie uzupełniać ją o choćby mniej istotne informacje dotyczące naszej firmy. Spowoduje to iż nasza strona będzie postrzegana jako strona często odwiedzana.

About