Wypożyczalnia bagażników rowerowych

Kino i literatura – dwie bliskie sobie dziedziny

Kino i literatura – dwie bliskie sobie dziedziny

Post by relatedRelated post

Kino i literatura to dziedziny sztuki, które są ze sobą mocno związane. Pierwsza zależność, która od razu się nasuwa, to adaptacje filmowe dzieł sztuki. Dziś praktycznie cały klasyczny kanon literatury polskiej i światowej został sfilmowany. Kino karmi się zatem literaturą, ale efekty są różne. Trylogia Jerzego Hofmanna zasługuje na uznanie, ale już „Bitwa warszawska” nie spodobała się krytykom. Nieudanych adaptacji jest mnóstwo i nie sposób ich wymienić. Co ciekawe, nawet wybitni reżyserzy, na przykład Andrzej Wajda mieli na tym gruncie wpadki. Istotne dla związku literatury i kina jest to, że obie dziedziny karmią się tą samą atmosferą społeczną, polityczną i obyczajową. Zmiany na tym gruncie są widoczne zarówno w filmie jak i w literaturze. I kino, i literatura po 1945 podjęły aktualną tematykę wojenną. Nowa Fola to nurt, który dotyczy obu dziedzin i pojawia się mniej więcej w tym samym czasie, choć różni się środkami wyrazu. Łamanie reguł logiki i zastępowani ich strumieniem świadomości charakteryzuje zarówno kino, jak i powieści w drugiej połowie XX wieku. Okazuje się zatem, że obie dziedziny mają prowokacyjne podejście do zastanych technik tworzenia i próbują je podważyć, a na ich miejsce stworzyć nowe. Generalnie, można powiedzieć, że kino od początku jest mocno związane z literaturą i jest to związek nie do rozerwania.

About